در ديدار رييس خبرگزاري ملي لبنان با شهردار اصفهان مطرح شد:

اصفهان موزه متحرکی از تمام آثار تمدن اسلامی است/ ارتباطات رسانه ای کشورهای اسلامی در تبادل اخبار واقعی و حقیقی بسیار موثر است

شهردار اصفهان با تاکید بر این که اصفهان موزه متحرکی از تمام آثار تمدن اسلامی است اظهارداشت: با توجه به این که جایگاه رسانه در انتشار اخبار درست و صحیح بسیار مهم است لذا ارتباطات رسانه های کشورهای اسلامی می تواند در زمینه تبادل اخبار واقعی و حقیقی بسیار موثر باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات