مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان:

دستور‌العملی برای پلمب مغازه‌های فروش ادوات قلیان نداریم

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: دستور‌العملی برای برخورد و پلمب مغازه‌های فروش ادوات قلیان نداریم.

اختصاص بیش از یک‌هزار میلیارد تومان به بخش مکانیزاسیون کشاورزی کشور

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت کشاورزی از اختصاص بیش از یک‌هزار میلیارد تومان در کمتر از یک سال به بخش مکانیزاسیون کشاورزی کشور خبر داد.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات