رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی

تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها اولویت نیست/ حاصل تجربه کشورهای توسعه یافته مقابله با تصدی‌گری دولت است

به گفته رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس شورای اسلامی، تجربه هر دو سیاست تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد اما ویژگی مشترک همه این کشورها، وجود سازمان دولتی سبک و کوچک و اولویت قرار گرفتن مقابله با تصدی‌گری دولت است.

آخرین اخبار

تبلیغات