تکذیب سخنان سخنگوی ارشاد توسط فرزند آیت‌الله مکارم شیرازی

وزیر ارشاد درخواست ملاقات نداد/ اگر درخواست هم می‌دادند نمی‌پذیرفتیم

فرزند آیت الله مکارم شیرازی سخنان سخنگوی وزارت ارشاد پیرامون کسالت آیت‌الله مکارم شیرازی که باعث عدم دیدار وزیر ارشاد با ایشان در روز پنجشنبه هفته گذشته شد را صراحتا تکذیب کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات