برای معلم سیبیلویی که در محفل عاشقان رقصید

خاطره‌نویسی از کسانی که اکنون در کنارمان نیستند (چه در این دنیا، چه در کشوری دیگر، چه در خانه‌ای دیگر) تلاشی است برای بقای فرد، در عرصه نمادین. مطابق با یک قاعده لاکانی، فقط آن چیز می‌تواند در عرصه نمادین زنده شود و بقا پیدا کند که در عرصه واقعیت تجربی مرده و از بین رفته باشد. این مردن به‌واقع شرط پرتاب شدن به عرصه نمادین است و می‌تواند به هر شکلی باشد که یکی از این اشکال، خاطره‌نویسی است؛ اما مشکل از جایی شروع می‌شود که این خاطره از فردی مشهور باشد.

مدیرعامل انجمن شاعران اصفهان مطرح کرد

شعرای عصر معاصر زبان گویای مردم بودند/ دلایل ماندگاری شعر معاصر

مدیرعامل انجمن هماهنگی شاعران استان اصفهان گفت: شعرا متعلق به اجتماع هستند و مردم را از خود و خود را از مردم دانسته و زبان گویای مردم هستند که باید هدایت‌گر باشند و همراهی آنها نکته مهمی در ماندگاری شعرای عصر معاصر است.

گفتگو با شاعر پیشکسوت حسن آبادی:

شاعری که بی تفاوت از کنار قضایا نمی گذرد و به زبان شعر پاسخ می دهد

شاعر پیشکسوت حسن آبادی زبان شعر را از جنگ غزه تا انرژی هسته ای و عید تا عید برای بودن و بازگو کردن آنچه در سینه دارد انتخاب کرده است.

گفت‌وگو با علی‌اصغر حداد

می‌گویند کله‌اش بوی قورمه‌سبزی می‌دهد!

علی‌اصغر حداد با اشاره به این‌که متولیان ادبیات و هنر از این عرصه هیچ اطلاعی ندارند، می‌گوید: عرصه ادبیات و هنر یتیم است و پدر و مادر ندارد.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات