ادای نذر در ظروف پلاستیکی ممنوع!

“غذای نذری، برای شفا است، تبرک دارد خوردن یک قاشق از آن، مگر می‌شود کسی غذای نذری بخورد، مریض هم بشود، اصلا امکان ندارد.”

آخرین اخبار

تبلیغات