امام جمعه ورزنه:

امام رضا (ع) ادامه دهنده راه انبیاء الهی هستند

حجت الاسلام شا محمدی گفت: ولایت امامان معصوم را پذیرفتن تلاش می خواهد اینکه بگوییم ولایتی هستیم ولی اعمال و رفتارمان مورد پسند اهلبیت (ع) نباشد این درست نیست کسی که ولایت اهلبیت را پذیرفت باید در عمل،رفتار و کردار به گونه ای باشد که این اعمال مورد رضای اهلبیت قرار گیرد.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات