معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی

کمیته گردشگری سلامت در اصفهان شکل گرفت

– معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان از تشکیل کمیته گردشگری سلامت با حضور نمایندگان نهادهای مرتبط در اداره کل میراث فرهنگی استان خبر داد.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات