معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان خبرداد؛

کار آفرینان حوزه صنایع دستی در مناطق روستایی اصفهان تجلیل می شوند

کارآفرینان حوزه صنایع دستی در مناطق روستایی استان اصفهان به همراه هنرمندان تزئینات وابسته به معماری و خادمان میراث فرهنگی استان اصفهان به مناسب روز جهانی صنایع دستی تجلیل می شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات