مدیرکل اداره میراث فرهنگی استان اصفهان

نحوه نصب جان پناه بر دهانه‌های سی و سه پل در دست بررسی است

موضوع نصب جان‌پناه در سی و سه پل، موضوعی است که امید است با همکاری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان و سازمان نوسازی بهسازی شهرداری اصفهان به نتیجه ای قابل تقدیر منتهی شود.

معاون میراث فرهنگی اصفهان:

رتبه اصفهان در جذب گردشگر نسبت به استانداردهای جهانی پایین است

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان با بیان اینکه عدم وجود زیرساخت‌های مناسب به ویژه در شهرستان‌های استان اصفهان یک مشکل است، گفت: رتبه اصفهان در جذب گردشگر نسبت به استانداردهای جهانی پایین است.

آخرین اخبار

تبلیغات