رئیس اداره بیابان اداره کل منابع طبیعی اصفهان

احیای ۳۰۵ هزار هکتار از کانون‌های بحران استان اصفهان/اصفهان بیش از یک میلیون کانون بحران دارد

رئیس اداره امور بیابان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: اصفهان یک میلیون و ۹۲ هزار کانون بحران دارد که تا کنون ۳۰۵ هزار هکتار ‌آن احیا شده است.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات