رئیس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خبر داد:

وضعیت سالم هوای اصفهان طی هفته جاری / بارش‌های زمستان امسال نزدیک به میزان نرمال خواهد بود

رئیس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: در این هفته کاهش دمای هوا را خواهیم داشت که این موضوع باعث پدیده وارونگی هوا خواهد شد اما عبور امواج ناپایدار اجازه انباشت آلودگی را نخواهد داد؛ به همین دلیل شرایط سالم هوا را طی این هفته پیش‌بینی می‌کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات