همایش مدیران عامل خانه های کودک و نوجوان و روسای ادارات بهزیستی شهرستانهای استان اصفهان

در نیمه سوم شهریورماه به همت کارشناسان حوزه اجتماعی اداره کل بهزیستی استان، همایش مدیران عامل، سرپرستان خانه های کودک و نوجوان و روسای ادارات بهزیستی شهرستانهای، با حضور الوند مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور، دکتر صادقی مدیر کل و دکتر غیور معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان و حضور گرم و صمیمی بیش از ۱۲۰ نفر از خیرین و مدیران عامل خانه های کودک و نوجوان برگزار گردید.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات