امضای تفاهم نامه ی مشترک فیما بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداری اصفهان

تفاهم نامه ی مشترک فیما بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداری اصفهان با هدف کمک به افزایش سهم بخش تعاون ، توسعه ی فرهنگ تعاون در جامعه و توسعه ی همکاری های دو جانبه به امضا رسید.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات