همراه با ورزش شرق اصفهان؛

وشوکاران ورزنه بر سکوی قهرمانی استان ایستادند

ورزشکاران ورزنه ای از گردان بیت المقدس به مقام اول استان در رشته وشو دست یافتند.

آخرین اخبار

تبلیغات