موسوی

جای خالی پیست حیوانات در شهر اصفهان/ جای دام در منازل نیست

مسئول اداره نظارت بر بهداشت عمومی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: در حال حاضر جای پیست حیوانات در شهر اصفهان خالی است که اگر شهرداری اقدام به این کار می‌کرد دیگر شاهد نگهداری حیوانات در منازل نبودیم.

آخرین اخبار

تبلیغات