امام جمعه اصفهان همواره اصرار به حق دارد

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: امام جمعه اصفهان همواره اصرار به حق دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات