کولرهای آبی مصرف آب را تا ۵۰ درصد افزایش می دهد

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با بیان اینکه کولرهای آبی دو برابر سرانه هر نفر آب مصرف می کند، افزود: بهره مندی یک خانواده چهار نفری از کولر آبی مصرف آب آنها را تا ۵۰ درصد در ماه افزایش می دهد.

قطعی لحظه ای برق منطقه ی براآن جنوبی

سلیمانی رییس برق منطقه ای گفت: پرنده خیزبودن منطقه عامل قطعی لحظه ای برق است.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات