همزمان با 13 رجب:

آستان مقدس امامزاده میرزین العابدین ورزنه غبار روبی شد

همزمان با میلاد امام علی(ع) غبارروبی و عطر افشانی آستان مقدس امامزاده میرزین العابدین(ع) ورزنه با حضور هیئت امناء و نماینده اوقاف برگزار گردید.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات