مسئول اوقاف بن رود خبر داد:

آغاز عملیات ساخت پارک خانواده امامزاده میرزین العابدین(ع)/ نیاز ۵۰ میلیون تومانی تا اتمام کامل طرح

حسین اکبر گفت: امیدواریم بتوان، در راستای توسعه قطب معنوی شهرها که امامزادگان هستند، گامی پرتوان تر برداریم.

به همت اداره اوقاف ورزنه انجام می شود:

اجرای عملیات بازسازی موقوفه آب انبار حاج میرزا ورزنه/ تصویر

عملیات بازسازی، تعمیر و مرمت ساختمان موقوفه آب انبار حاج میرزا ورزنه در حال اجرا است.

آخرین اخبار

تبلیغات