امام جمعه ورزنه:

عملکرد اداره اطلاعات استان اصفهان در خصوص شرق اصفهان ستودنی است

امام جمعه شهر ورزنه گفت: امنیت و مدیریت اداره اطلاعات استان اصفهان در خصوص شرق اصفهان ستودنی است.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات