والدین لطفا جدی بگیرید!

علاقه فرزندان در انتخاب رشته دانشگاه از اولیت هاست

به منظور راهنمایی و کمک به پذیرفته شدگان مرحله اول کنکور ۹۳در انتخاب رشته، هسته مشاوره اداره آموزش و پرورش اقدام به تشکیل کمیته جهت راهنمایی داوطلبان نمود.

آخرین اخبار

تبلیغات