کاهش حجم آب سد زاینده‌رود تاثیری برکیفیت آب شرب اصفهان ندارد

مدیرعامل آبفای استان اصفهان گفت: کاهش حجم آب سد زاینده‌رود تاثیری برکیفیت آب شرب اصفهان ندارد.

آب شرب در استان اصفهان تاکنون جیره‌بندی نشده است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: تاکنون تابستان را بدون جیره‌بندی آب شرب سپری کردیم درحالیکه برای تامین آب شرب مشترکان بیش از ۳ هزار لیتر در ثانیه کمبود آب وجود دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات