مدیرعامل آب منطقه‌ای اصفهان:

رهاسازی آب زاینده‌رود تا خردادماه ادامه دارد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: رهاسازی آب زاینده‌رود تا خرداد ادامه دارد و در صورت کافی بودن میزان بارش‌ها، این جریان قطع نمی‌شود.

قطع آب شرب ۱۴۱ مشترک پرمصرف اصفهانی

معاون امور مشترکین آبفای استان اصفهان گفت‌: با آغاز اجرای طرح قطع انشعابات مشترکین پرمصرف در این استان تاکنون آب شرب ۱۴۱ مشترک به صورت موقت قطع شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان عنوان کرد:

قطع آب در اصفهان به دلیل پایین بودن حجم مخازن آب است

بهره مندی یک خانواده ۴ نفری از کولر آبی راندمان مصرف آب را تا ۵۰ درصد افزایش می دهد، برای کاهش مصرف آب باید از دیگر سیستم های خنگ کننده استفاده کرد.

سامانه گویای ۱۲۲ پیام های صرفه جویی مصرف آب را اعلام می کند

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان از راه اندازی سامانه گویای ۱۲۲ برای ارائه پیام های صرف جویی و مصرف بهینه آب در اصفهان برای نخستین بار در کشور خبر داد.

همزمان با آغاز فصل تابستان صورت گرفت

آغاز طرح پایش انشعابات آب در استان اصفهان

همزمان با آغاز فصل گرما و با هدف مدیریت مصرف آب، طرح پایش انشعابات آب کاربری‌های مختلف در آبفای استان اصفهان آغاز شد و قرار است این طرح در اصفهان ادامه داشته باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات