مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان:

آغاز توزیع «رفاه کارت» و «اتکا کارت» بین فرهنگیان ۵ استان کشور

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: ادارات کل آموزش و پرورش ۵ استان کشور، توزیع رفاه کارت و اتکا کارت را آغاز کردند.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات