امام جمعه شهر هرند:

آداب و رسوم غلط به آئین ملی کشور صدمه می زند

امام جمعه شهر هرند گفت: آداب و رسوم غلط به آئین ملی کشور ما لطمه وارد میکند و دشمنان از این کارها علیه جمهوری اسلامی ایران سوء استفاده میکنند.

فاطمه دانش پسند:

پژمرده شدن ارزش های اصیل روستا در سایه ی ویلاسازی های مدرن

با به وجود آمدن خشکسالی های پی در پی در شرق اصفهان، آنچه که بیش از پیش می بایست مورد توجه قرار گیرد، گسترش باغ ویلاها و عادی شدن وجود این خانه های دوم در مناطق بکر روستا و تاثیرات سوء این اماکن بر نوع ارزش های اصیل روستا می باشد که گاها از دید برخی مسئولین و مردم دینمدار روستا نادیده گرفته شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات