امام جمعه شهر نصرآباد:

روزه خواری تضییع حقوق شهروندی است

حجت الاسلام فرهنگ گفت: همه وظیفه داریم مبلغ ماه رمضان بوده و خود را برای این ماه مبارک آماده کنیم.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات