به مناسبت روز خبرنگار؛

خبرنگاران پیشگامان خط مقدم عدل و انصاف

در میان حواشی تجلیل‌ها و تقدیر‌ها برای قشری که تنها یک روز از سال از آنان یاد می‌شود، فرصتی است که ما خبرنگاران نیز یک روز در سال سری به خویشتن بزنیم و به قول معروف یک سوزن به خود و یک جوالدوز به دیگران بزنیم.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات