بسیج قدم در راه اخلاص و اراده

مسئول فرهنگی اجتماعی ناحیه مقاومت بسیج شرق اصفهان گفت: با الگو گرفتن از بسیجیانی که اقتدار و فرمانبرداری از امام خمینی (ره) مُهر بسیجی بودن و بسیجی زیستن را بر پیشانی آنها زد، در سایه ولایت حرکت خواهیم کرد.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات