ده‌نمکی:

برای رسیدن به فروش اخراجی‌های ۲ فیلم باید ۴۵ میلیارد بفروشند

کارگردان رسوایی ۲ گفت: شرمنده مخاطب نیستم، زیرا عقب‌تر از زمان خود نبودم و روزی که احساس کنم حرفی برای گفتن ندارم، فیلم نمی‌سازم.

آخرین اخبار

تبلیغات