با دستور وزیر کشور،

اخذ رای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در سراسر ایران آغاز شد

فرآیند اخذ رای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری با دستور وزیر کشور ساعت ۸ امروز در ۵۳ هزار شعبه سراسر کشور آغاز شد.

آخرین اخبار

تبلیغات