استفاده مکرر از شامپوهاى قلیایى منجر به ریزش مو می‌شود

روزانه تعداد ۵۰ تا ۱۰۰ عدد مو به طور طبیعى مى‌ریزد. چنانچه تعداد ریزش از این مقدار بیشتر شود مى‌تواند به علت وجود اختلالات هورمونى، عصبى، استرس، مصرف بعضى از داروها و استفاده مکرر از شامپوهاى قلیایى باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات