اعلام آمادگی پلیس ایران جهت کامل کردن تحقیقات حادثه سیدنی

فرمانده نیروی انتظامی از آمادگی پلیس ایران برای همکاری با پلیس استرالیا جهت تکمیل کردن تحقیقات حادثه گروگان گیری سیدنی و پرونده منطقی خبر داد.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات