محاسبه نرخ واقعی رشد اقتصادی؛

علت اختلافات محاسباتی مرکز آمار و بانک مرکزی در چیست؟

سرانجام نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ که مرکز آمار سعی در سانسور آن داشت، رونمایی شد که با یک محاسبه ساده ۱٫۳ درصد کمتر از رقمی است که توسط بانک مرکزی و سخنگوی دولت اعلام شده بود.

آخرین اخبار

تبلیغات