استاد حوزه و دانشگاه:

تبلیغات سنگین رسانه های دشمن برای ترویج بی حجابی/ تجمع «عفاف و حجاب»بهترین امر به معروف در جامعه است

استاد و کارشناس مسائل دینی با بیان اینکه تجمع عفاف و حجاب بهترین راه برای امربه معروف و نهی از منکر عفاف در جامعه است، گفت: در بسیاری از موارد تاثیر این حرکت ها به مراتب بیشتر و فراگیرتر از صحبت کردن در مورد عفاف و حجاب است.

آخرین اخبار

تبلیغات