۷ اختلاف جدی ایران و گروه ۱+۵ چیست؟

در حالی که عراقچی عضو تیم مذاکره کننده ایرانی در وین اعلام کرد میزان اختلاف ایران و گروه ۱+۵ بسیار بیشتر از ۱۳ محور است، در عین حال کارشناسان هسته ای از ۷ مسئله چالش برانگیز و جدی در تنظیم توافق جامع میان ایران و گروه۱+۵ سخن می گویند.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات