استاد ایمونولوژِی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

آلودگی هوا یکی از عوامل بروز بیماریهای خودایمنی و سرطان است

استاد ایمونولوژِی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: ذراتی مانند میکروارگانیسم‌هاو ذرات شیمیایی در هوای آلوده وجوددارد که ورود آنها به بدن سبب بروز بیماریهای خودایمنی و سرطان می شود.

چگونیان:

کتابخانه‌های اختصاصی بانوان پشتوانه فرهنگی کتابخوانی برای آیندگان است

مدیر کتابخانه اختصاصی بانوان گفت: کتابخانه‌های اختصاصی بانوان با فراهم کردن تمامی امکانات برای مادر و فرزند درایجاد پشتوانه فرهنگی کتابخوانی برای آیندگان بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

استاندار اصفهان‌:

خط هوایی اختصاصی اصفهان راه‌انداری می‌شود

استاندار اصفهان گفت: به‌زودی یک خط ایرلاین هوایی اختصاصی به نام اصفهان افتتاح می‌شود و جزئیات دقیق‌تر و بیشتر آن در روزهای آینده اعلام می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات