در اختتامیه همایش همنت مطرح شد؛

«همنت» بسیج سازندگی نخبگان به شمار می رود/ فرصتی که در روستای کفران پدید آمد

استاندار اصفهان با بیان اینکه “هم نت” بسیج سازندگی نخبگان به شمار می‌رود گفت: مدل توسعه روستا از بخش های بالا به پایین اشتباه است و روند توسعه روستا باید از خود آن منطقه آغاز شود.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات