مرکز سیره و احیای اندیشه علوی برگزار کرد:

کسب رتبه برتر دانش آموزان حسن آبادی در مسابقه نشریه دیواری قاصدکی از غدیر

اختتامیه مسابقه نشریه نویسی در موضوع آشنایی با ولایت و امامت علی(ع) با کسب رتبه برتر دانش آموزان حسن آبادی برگزار شد.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات