بیش از ۸۰۰۰ نفر در نهضت سوادآموزی استان اصفهان تحصیل می‌کنند

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: بیش از ۸ هزار نفر در نهضت سوادآموزی استان اصفهان مشغول به تحصیل بوده که حدود یک‌هزار و ۶۰۰ نفر آنها از اتباع غیر ایرانی هستند.

آخرین اخبار