افزایش 3 برابری طلاق عاطفی/ تحصیلکرده ها در معرض آسیب

یک آسیب شناس اجتماعی و متخصص علوم رفتاری، از افزایش سه برابری طلاق عاطفی در مقایسه با یک دهه قبل خبر داد و گفت: طلاق عاطفی در میان خانواده های تحصیل کرده سه برابر زوجین دیگر است.

آخرین اخبار