در حاشیه بازدید و افتتاح سه طرح زیست محیطی در اصفهان مطرح شد؛

برای جاری بودن دائمی زاینده رود الگوی مصرف در صنعت اصلاح شود/ اصفهان الگوی ارتقا استانداردهای زیست محیطی با فناوری نوین

معاون رییس جمهور با بیان اینکه رشد اقتصادی در کنار توجه به مسائل زیست محیطی صورت بگیرد گفت: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بهترین الگوی مشاوره برای سایر استانها است تا فناوری نوین هرچه بهتر برای ارتقا استانداردهای زیست محیطی استفاده شود.

آخرین اخبار