تصویب 9 مصوبه برای آب اصفهان و زاینده‌رود

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: 9 مصوبه برای آب اصفهان و زاینده رود در مجلس تصویب شد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس:

وزیر نیرو به انتقادات درباره مشکلات آب پاسخ دهد

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر چیت‌چیان به نظرات کارشناسی تمکین کند و تحت تاثیر نظرات غیرکارشناسی و فضاسازی شده قرار نگیرد، بخش زیادی از مشکلات مرتفع می‌شود و او باید به انتقادات مختلف درباره مشکلات آب پاسخ دهد.

آخرین اخبار