سازمان‌ملل: 11 میلیون نفر در آمریکای لاتین در آستانه قحطی قرار دارند

آژانس غذای سازمان ملل هشدار داد که وخامت شرایط اقتصادی در آمریکای لاتین سبب شده تا 11 میلیون نفر از ساکنان این منطقه در آستانه قحطی قرار بگیرند.

محسن منصوری:

یمن، آوردگاه نظامی عربستان یا بزنگاه سیاسی آمریکا!

یمن حکم حیاط خلوت عربستان را دارد که کسی حق دخالت در حاکمیت آن را ندارد مانند آمریکای لاتین برای آمریکایی ها و یا آسیای مرکزی برای روس ها!

آخرین اخبار