تا 15 روز دیگر صورت می‌گیرد؛

تعیین تکلیف برداشت‌های غیر‌مجاز خاک در اصفهان

فرماندار اصفهان گفت: تا 15 روز آینده تکلیف برداشت‌های غیر‌مجاز خاک در شهرستان اصفهان تعیین می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات