مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه هنر:

هنرمندان مذهبی ‌در عرصه تولیدات رسانه‌ای ورود جدی داشته باشند

مسئول نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه هنر گفت: هنرمندان مذهبی باید در عرصه تولیدات رسانه‌ای ورود جدی داشته باشند و در این زمینه بیش از گذشته فعال شوند.

بهت رئیس سازمان یونسکو از آثار هنری اصفهان/نصف جهانی که همه جهان شد

استاندار اصفهان گفت: رئیس پیشین سازمان یونسکو در سفر به اصفهان مبهوت آثار هنری اصفهان شده بود.

آخرین اخبار

تبلیغات