امام جمعه اصفهان مطرح کرد

رواج آثار ناملموس امام خمینی (ره) در جامعه/ امام از مصادیق بارز «صادقین» بود

امام جمعه اصفهان بر ترویج آثار ناملموس امام راحل چون منش و اخلاق در کنار آثار تالیفی امام خمینی در سطح جامعه تاکید کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات