جشنی به رنگ اصفهان

“چشمه پاچنار” يكي از جذابیت‌های دیدنی کوه صفه است

چشمه پاچنار يكي از جذابیت‌های کوه دیدنی صفه است که در ارتفاع ۱۸۵۰ متری واقع شده است. وجود این چشمه زیبا موجب ایجاد سرسبزی در این نواحی شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات