رئیس حوزه هنری اصفهان:

جشنواره تولیدات حوزه هنری رقابتی سالم میان استان‌ها ایجاد می‌کند

رئیس حوزه هنری استان اصفهان گفت: حضور در جشنواره تولیدات مراکز حوزه هنری یک رقابت سالم میان حوزه‌های هنری استان‌ها ایجاد می‌کند.

آخرین اخبار

تبلیغات