آثار اذکار در هنگام سفر

نگاهی قرآنی به خواب آلودگی در رانندگی

شهاب مرادی: اکثر کسانی که در تصادفات که خواب می مانند به خاطر این است که اعتقاد به این ندارند فقط خداست که او را خواب فرا نمی گیرد.باید به این نکته رسید که پهلوان ترین آدم نیز نمی تواند بر خواب غلبه کند.

آخرین اخبار

تبلیغات